HÄLSA

3803450_midNedan följer de viktigaste man bör veta om möjliga sjukdomar hos Fransk Bulldogg.
Klicka på en rubrik för att komma direkt till önskat avsnitt.

=>Hud

=>Rygg och Leder

=>Mage

=>Andning


 

 

Hud

• Allergi – Hunden kan vara allergisk mot t. ex. foder eller yttre faktorer så som kvalster eller pollen och allergin kan yttra sig på många olika sätt. Hudallergi p.g.a. olika orsaker visar sig ofta genom att hunden slickar eller biter på sina tassar i ett försök att lindra klådan. Då för hunden dit bakterier till den redan försvagade huden och irritation kan uppkomma. Vad detta beror på är svårt att diagnostisera utan att göra en stor utredning. Om hunden är foderallergiker blir den ofta dålig i magen. Det är inte helt ovanligt att hundar som är är allergiska påverkas både i hud och mage. Ett annat vanligt tecken på allergi är återkommande öronproblem. Symptom: Slickar/biter på tassarna, kliar sig, skakar på huvudet/kliar sig i öronen, rodnad i huden, håravfall, dålig mage. Behandling: Måste fastställas genom utredning så uppsök alltid veterinär vid misstanke om allergi.

http://www.agria.se/hund/artikel/hudproblem-tecken-pa-allergi

 

http://www.doggyrapport.se/doggyrapport/08/rapport0108.pdf s. 9-12

• Eksem – ”Vanliga” eksem så som sommareksem, labbeeksem och fukteksem (”Hot Spots”) är s.k. ytpyodermier, hudinfektioner där bakterierna finns ovanpå huden.
• Hudinfektioner – Ytliga pyodermier är stadiet mellan ytpyodermi och djup pyodermi. Då har infektionen tagit sig ner i hårsäckarna ofta kan man se varfyllda ”pepplor” eller röda prickar i huden på sin hund. Dessa infektioner uppkommer ofta av hundarnas egna stafylokockbakterier som alltid finns i den naturliga bakteriefloran. Vid olika hudåkommor klira och/eller biter sig hunden för att klia och sprider då stafylokockbakterierna och en infektion kan bildas. De hundar som utvecklar infektioner p.g.a. detta är ofta allergiska. Allergi ger svagare hudförsvar.
• Furunkulos – En ofta smärtsam infektion i underhuden. Furunkulos kallas även för ”boxersjukan”. Vanligast är att furunklerna uppträder som bölder mellan tårna på framtassarna men de kan även förekomma runt trampdynorna på både fram- och baktassar och på hasspetsarna. Furunkulos klassas som en djup pyodermi, med andra ord en djup hudinfektion. En försvagning i hundens hårsäck gör att den spricker och när bakterier kommer in bildas infektioner som blir till varfyllda bölder. Ofta drabbar detta framtunga hundar då detta utgör ytterligare påfrestning på tassarnas hårsäckar. Symptom för pyodermi: klåda, bitande/slickande på tassar, rodnad, varbildning, hårsäcksinflammation, håravfall, bölder. Behandling: furunkulos är svårdiagnostiserat då sjukdomen kan bryta ut av olika anledningar; främmande kroppar såsom gräs eller stickor, bakterier, parasiter, allergier eller annat som kan påverka immunförsvaret. Ett veterinärbesök är därför alltid att rekommendera vid misstanke om furunkulos, allt för att göra en korrekt utredning om vad som är orsaken och därefter kunna sätta in rätt behandling.

http://www.doggyrapport.se/doggyrapport/09/rapport0409.pdf

• Demodex – Parasit som lever i hårsäckarna och som orsakar klåda och ofta djupa pyodermier. Kan förekomma som generell eller lokal demodex där generell är en utspridd, kronisk variant medan lokal kan vara en fläck och övergående. Många hundar har dessa cigarrformade kvalster på kroppen utan att sjukdomen bryter ut. Det finns vissa tecken som tyder på att sjukdomen är ärftlig och att man därför ska vara försiktig i sin avel på demodexsjuka djur. Symptom: håravfall, rodnad, hudinfektion, stressymptom. Sjukdomen fastställs genom att man tar skrap- och klämprov från hundens hud samt ibland genom att dra upp hårstrån med hårsäcken. I vissa fall behövs även biopsier tas för att fastställa sjukdomen. Behandling: Efter att sjukdomen har fastställts hos veterinär påbörjas behandling. Det kan innebära allt ifrån att man utväntar parasiterna, till schamponering och antiparasitmedel, till livslång behandling. Allt är beroende hur utspridd demodexen är.

http://www.veterinaren.nu/hund/sjukdomar/hudsjukdomar/demodex-hund

 

http://www.doggy.se/doggyrapport/09/rapport0309.pdf

UppRygg och leder

• Fjärilskotor eller halvkotor – De två vanligast förekommande ryggproblemen hos den franska bulldoggen är s.k. fjärilskotor samt diskbråck. Frallan har i regel 10-15 kotor färre än hundar med svans, dessutom är ofta kotorna runt svansroten missbildade på något sätt. Fjärilskotor, eller halvkotor, är en outveckling i kotorna och kan därmed alltså klassas som en deformering eller en missbildning. Halvkotor bildas när den högra och den vänstra halvan av den kota som håller på att utvecklas inte går ihop, utan det blir en kotkropp som liknar en fjäril, sedd uppifrån. De två halvor som inte gått ihop växer oftast ojämnt och bildar en kilformad vertikal kotkropp. Beroende på åt vilket håll den breda delen ev kilen är riktad, kan den orsaka att ryggraden kröker sig uppåt mot ryggen (kyphos) eller sidledes (scolios). Som ryggraden böjs, så böjer sig också ryggmärgskanalen; och varje deformering av kanalen kan trycka mot ryggmärgen och/eller dess blodtillförsel, med allvarliga konsekvenser. Symptom: svaghet, stress, skyggar undan, aggressivitet mm.

• Diskbråck är ett sjukdomstillstånd där de ”stötdämpande” diskar av brosk som finns mellan varje kota i rygg och nacke förändras eller förkalkas. Då förlorar disken sin elasticitet och den kan börja trycka mot ryggmärgen eller gå sönder och på så vis orsaka inflammation i ryggmärgskanalen. Båda dessa skador är smärtsamma för hunden och iblnd orsakar trycket även skador på nerverna med svaghet eller förlamning som resultat. Symptom: tecken på smärta, vinglighet, hunden står konstigt på tassarna, släpande rörelser, inkontinens och förlamning. Bahandling: Vid misstanke om ryggproblem kontakta alltid veterinär. För att kunna säkerställa om hunden lider av deformerade kotor eller diskbråck måste ryggen röntgas, först efter det sätts behandling in. Behandling kan vara allt från vila till operation.

 

http://www.veterinaren.nu/hund/sjukdomar/rorelseapparaten/diskbrack-hund

KOTMISSBILDNINGAR - HEMIVERTEBRAE av Dr. Jan Grebe

Diskbråck av Dr. Jan Grebe

 


• Patella – Patellaluxation, eller knäledsrubbning, är relativt vanligt på den franska bulldoggen men
långt ifrån alla får problem av detta. En patellaluxation innebär i stora drag att knäskålen hoppar ur knäledsfåran. En knäled är komplicerat uppbyggd och det är många beståndsdelar som samverkar för att knät ska fungera som det ska. Därför finns det många olika anledningar till att en hund kan få en patellaluxation och det krävs veterinärhjälp om hunden får problem av sin luxation. En van hand kan känna om knäskålen hoppar ur sin position men för den ovane är det inte rekommenderat att klämma och känna då det lätt kan bli fel. Patellaluxation graderas i en 0- till 4-gradig skala och alla frallor som ska gå i avel ska patellaundersökas efter ett års ålder. Symptom: Hälta, tecken på smärta. Behandling: Det är viktigt att en patellaluxation behandlas tidigt för att undvika följdskador så som korsbandsskador och artrosbildning. I många fall är operation nödvändig och ofta kan hunden leva som vanligt efter rehabträning.

http://www.doggyrapport.se/doggyrapport/05/rapport0205.pdf

 

Upp

 Mage

Magproblem kan komma av många orsaker. En hund kan bli dålig i magen av att äta dålig mat, parasitangrepp, foderalleergi eller rubbningar i tarmen p.g.a. andra orsaker. Men det finns även andra sjukdomstillstånd som kan göra hunden dålig i magen. Grundregel nummer ett när hunden blir dålig i magen, förutsatt att den vanligtvis är bra i magen, är att försöka lugna tarmen genom att ge skonkost i några dagar. Tidigare var det vanligt att man tog bort maten i någon dag för att få tarmen lugn igen. Idag finns det många bra alternativ av skonkost hos veterinären som man kan ge istället för att svälta hunden, detta är speciellt viktigt för valpar och unga hundar. Huskurer med överkokt ris (gärna grötris) och kokt vit fisk eller kyckling i små portioner kan vara ett bra alternativt. Om inte detta fungerar kan ett hydraliserat foder vara bra att sätta in i ett par veckor. MEN, här kommer grundregel nummer två, var försiktig med att växla mellan olika foder och olika sorters kost då detta i sig kan reta tarmen. Om man är osäker på vilket alternativ som är bäst att prova så kontakta alltid veterinär istället för att prova olika alternativ fram och tillbaka.

Frallan är känd för att vara lättpåverkad vad gäller mage och tarm och idag finns en uppsjö med foder i olika form och med olika sorters proteinkällor. En del hundar tål färskfoder och mår bra av detta, en del gör det inte alls. Så var försiktig med att lyssna på andra och gå på ”vad man har hört ska vara bra” utan titta istället på din hund. Päls, avföring och gaser brukar kunna säga en hel del om hur hunden mår i magen. Pälsen ska vara blank och tät och avföringen ska vara fast och utan slem. Sen är det heller inte ett ”inbyggt frallafenomen” att fisa, eller det ska inte behöva vara det. Att fisa någon enstaka gång är helt normalt men att ha ständiga gaser i magen är snarare ett tecken på att allt inte står rätt till än någonting charmigt.

Upp

___________________________________________________________________________________________________________________________

Andning

Det är ingen hemlighet att det inom resen förekommer problem med andning. Som ägare till en fransk bulldogg får man vidta vissa försiktigheter, speciellt sommartid. Många tror att andningsproblemen enbart sitter i nosen men många andningsbesvär kommer från halsen och detta kan bero på flera saker, exempelvis för lång och slapp gom. Tänk på att inte motionera din fralla när det är för varmt och om du är på utställning eller lliknande så kan det vara bra att kyla ner din hund med kylduk, eller ännu bättre i ett vattenbad.

Andningsproblem av Dr. Jan Grebe

Upp