MEDLEMMARNA ÄR KLUBBEN

Den svenska rasklubben Fransk Bulldogg Klubb (FBK) startade 1982 och har idag ca 750 medlemmar. FBK är en ideell förening som alla med intresse för rasen kan bli medlem i. Klubben arbetar för att främja avel av mentalt, fysiskt och exteriört rastypiska hundar. Vi vill bevara och utveckla rasens mentalitet och specifika egenskaper.

Som medlem i FBK får du den mycket uppskattade klubbtidningen Småfranskan fyra gånger om året. Klubben har lokala ombud som anordnar aktiviteter runt om i landet och vi anordnar även medlemsmöten med föreläsare 1-2 gånger per år. En gång per år tillägnas vår härliga ras dessutom en utställning som är mycket välbesökt och omtyckt. Här på vår hemsida finns information gällande rasens hälsa, aktiviteter, utställningsresultat, bilder m.m.

Alla medlemmar har rätt att komma med synpunkter och idéer, exempelvis genom att delta vid årsmöten och liknande. Kom ihåg, det är medlemmarna som är klubben!

Har du frågor angående medlemskap i Fransk Bulldogg Klubb är du välkommen att ta kontakt med kassören på kassor@fbksverige.se.

Bli medlem

Rund_logo.gif