OM KLUBBEN

Välkommen till rasklubben för Fransk Bulldogg i Sverige. Fransk Bulldogg Klubb lyder under SDHK, Svenska Dvärghunds Klubben, som i sin tur är en specialklubb som lyder under SKK, Svenska Kennelklubben.

Fransk Bullogg Klubb bildades 1982 efter några år med så låga registreringssiffror som under 100/år. Eldsjälar bestämde sig för att göra något för rasen och Ingrid Lundberg gick i spetsen för ett arrangemang i Norberg den 31 maj 1982. Denna FBKs första inofficiella utställning dömdes av Benny Blid och den samlade 43 deltagande franska bulldoggar, vilket var en mycket bra siffra med tanke på att man naturligtvis hade mycket små möjligheter att informera om begivenheten.

I Norberg togs så beslutet att bilda en klubb. En interimsstyrelse tillsattes med Leif Carmstedt som ordförande, Ingrid Lundberg som sekreterare och Monica Nyström som kassör. Övriga ledamöter var Grethel Öster och Stig Ejdersund. Eftersom sammanslutningen ej var officiell och ordet klubb därför ej fick ingå i namnet, valde man att kalla sig "Aktivitetsgruppen för Fransk Bulldogg i Sverige" - AFBS. Nettovinsten från Norbergsutställningen, 1.266:-, utgjorde AFBS's startkapital.

Klubbens första årsmöte hölls i maj 1983 och Leif Carmstedt valdes till ordförande, ett uppdrag som Leif hade under de kommande sju åren. Leif Carmstedt designade vårt klubbmärke liksom senare också klubbens förtjänsttecken. Medlemmarna strömmade till och AFBS hade 50 medlemmar från starten. Den övriga styrelsen såg ut som följer. Ordinarie ledamöter: Ingrid Lundberg, Monica Nyström, Monica Lilja samt Grethel Öster. Suppleanter: Bengt Edberg, Vera Strandell och Stig Ejdersund.

Redan under detta första år diskuterades association mer dåvarande SSD och den 20 augusti 1984 beviljades vår ansökan och AFBS godkändes som rasklubb för fransk bulldogg. 1 maj 1988 fastslog enhälligt extra ordinarie årsmöte att döpa om klubben till den något behändigare namnet Fransk Bulldogg Klubb - FBK. Klubben ansökte om, och erhöll, rättighet att hålla 1 CERT-utställning per år.

Fransk Bulldogg Klubb har haft som målsättning, från allra första början, att arbeta för en mentalt och exteriört sund och rastypisk fransk bulldogg.

I stadgarna står;

§1 Mål

  • Rasklubben Fransk Bulldogg Klubb, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för SDHKs stadgas tillvarata specifika intressen för rasen genom att:

  • Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rashundar.

  • Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna.

  • Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.

  • Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet.

  • Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

 

Rund_logo.gif