KÖP VALP RÄTT

<valign="right">
SKK HUNDDATABAS och AVELSDATA 
Kontrollera alltid alla uppgifter som lämnas! 
Hunddata: Patellaundersökningar, utställnings- och tävlingsmeriter m.m.
Avelsdata: Inavelkoff, patellaundersökningar, kullar avkommor importer mm.

Vad trevligt att du går i Fransk bulldogg köpartankar.

När man skaffar en hund eller en ny ras, så finns det en hel del att tänka på. 
Fransk Bulldogg klubb har utarbetat en avelspolicyd v s riktlinjer, för djur som ska användas i avel. Om de riktlinjer som finns i avelspolicyn följs av uppfödaren, så minskar risken för att sjuka individer används i avel.

Du som valpköpare vill naturligtvis ha en så frisk valp/hund som möjligt. Nedan följer några punkter som är viktiga att tänka på:

Hur gamla är föräldradjuren?
En fransk bulldogg bör inte gå i avel före 24 månaders ålder.
Precis som i andra raser kan hudallergier förekomma, och detta är en angelägen fråga, som naturligtvis de seriösa uppfödarna är medvetna om, och inriktar avelsarbetet därefter.
Hundens andningsstatus kan inte bedömas före vuxen ålder.
En fransk bulldogg ”mognar” sent och ett avelsdjur ska ha uppnått fysisk och psykisk mognad före avelsdebut.
  
Är tiken och hanen undersökta för patellaluxation (knäleden går ur led) och blåsljud på hjärtat?

FBK anser det angeläget att djur som avses gå i avel dels får knälederna & hjärtat undersökt och utan anmärkning efter fyllda 12 månader. Djur som inte är utan anmärkning bör naturligtvis inte användas i avel.

Är både hanhund och tik utställda?
Hundar som ska gå i avel ska vara utställda i officiell klass, efter 15 månaders ålder, med som lägst "good" i kvalitetsbedömning. Detta för att säkerställa att tänkt avelsdjur håller rasstandard och inte har diskvalificerande fel.

Är tiken tidigare förlöst med kejsarsnitt?
En uppfödare bör kunna motivera varför man valt att para en tik som snittats en gång tidigare. Efter ett andra kejsarsnitt så ska tiken tas ur avel. Detta beror på att vi jobbar på att få ner frekvensen av antalet kejsarsnitt inom rasen. (Se RAS)

Hur hög är inavelsprocenten av parningen mellan hanhund och tik?

Inavelsprocenten bör inte vara mer än 6,25%, men bör vara väsentligt lägre. En förhöjd inavelsgrad kan påverka hundens immunförsvar. Ett försvagat immunförsvar kan orsaka en rad problem med sjukdomar och allergier under hundens liv. (Se RAS)

Hembesök
När valparna är runt fem veckor brukar uppfödaren tillåta besökare.
Som köpare bör du få se alla valpar i kullen tillsammans med mamman. Det här är ett bra tillfälle för dig att se hur kullen ser ut och under vilka förhållanden valparna fötts upp. Valparna skall ha en lugn och ren miljö där de bor. De skall vara normalt runda om magen och se välmående ut med klara ögon, rena öron och mjällfri päls.
Uppfödaren är ofta van vid valpar och han eller hon kan hjälpa dig att hitta en valp som passar dina önskemål.

Priset
Prissättningen är fri med SKKs olika avtal skall alltid användas.

Något av följande avtal är obligatoriska att använda vid överlåtelse av hund:

  • Köpeavtal

  • Köpeavtal med bibehållen avelsrätt

  • Fodervärdsavtal

Det får inte finnas några tilläggsavtal (men däremot bilagor som båda ska signera) och uppfödaren får inte ändra något i dessa avtal. Läs mer om de olika avtalen på SKKs hemsida, klicka här.
Om valpen är behäftad med defekt, exempelvis ej godkänd färg, bakbenssporrar eller annat diskvalificerade fel bör priset kraftigt reduceras.
En del uppfödare väljer att ta en handpenning (max 15% av köpeskillingen) när ni kommer överens om att du skall köpa en valp. Det måste tydligt framgå vid betalning av handpenningen om den är förverkad i det fall att du som köpare avbeställer köpet. Information om överenskommelsen ska skriftligen framgå av avtalet. Vid emottagande av handpenning måste SKKs avtal upprättas.


Vid leverans skall:
Något av SKKs avtal ska användas och följa med valpen.

 
Leverans
En fransk bulldoggvalp ska vara minst 8 veckor gammal vid levereras.

Vid leverans skall:
Valpen vara besiktigad av veterinär, samt ha ett besiktningsintyg som inte är äldre än 7 dagar.
Valpen ska vara avmaskad, vaccinerad, ID-märkt och registrerad hos SKK.
SKKs köpeavtal (eller Fodervärdsavtal) ska alltid användas.
Valpkullen bör omfattas av en försäkring tecknad av uppfödaren. Dolda Felförsäkringen som de flesta uppfödare använder sig av är till för att ge viss trygghet åt både säljare och köpare och täcker en del medfödda fel som inte upptäcks vid veterinärbesiktningen. Denna försäkring kräver dock att hunden även är försäkrad av hundägaren. Försäkringsvillkoren skiljer sig från bolag till bolag.

Säljaren ska skicka med mat för en kortare period samt informera om utfodringsrutiner. Dessutom ska säljaren tala om för dig när valpen skall vaccineras och avmaskas nästa gång.
Många uppfödare bjuder på ett års medlemskap i Fransk Bulldogg Klubb.

Juridiskt ramverk
När du köper en valp så är det i lagens mening ingen skillnad mellan det köpet och när du köper en TV-apparat, en tvättmaskin eller en bil. I lagens mening har du köpt en vara av en näringsidkare, och då gäller konsumentköplagen. Det betyder att du har ett bra skydd som konsument om något skulle visa sig vara fel på valpen, om du köpt den i Sverige vill säga. Om du behöver mer information om konsumentköplagen kan du vända dig till konsumentverket eller Svenska Kennelklubben (SKK).

Att importera valp
I och med vårt inträde i EU har det blivit enklare att importera valpar och vuxna hundar.
Jordbruksverkets hemsida har information om vilka införselregler som gäller från olika länder. Det juridiska ramverk, som träder i kraft när du köper valp från en svensk uppfödare, GÄLLER INTE vid import.
Samtliga kostnader får köparen själv stå för, exempelvis om valpen är behäftad med någon ärftlig åkomma.
Naturligtvis bör du träffa uppfödaren och valpkullen även om de befinner sig ett annat land.
Du bör vara extra noggrann i ditt förarbete då det kan behövas hjälp med översättning och tolkning av dokument från uppfödaren och det aktuella landets kennelklubb. 

 

Har du några frågor? Tveka inte att kontakta någon av våra rasinformatörer.

 

Sofie Törnqvist
0739-155913
sofie411@gmail.com 

Madeleine Aronsson  
0707-779 775
bullybliss@live.se

Nathalie Wallin
0762-607317
shopdognana@gmail.com