BLI MEDLEM

Skicka ett mail till kassor@fbksverige.se med dina kontaktuppgifter (namn och adress) och betala in avgiften enligt nedanstående.

Medlemsavgift 2017(boende i Sverige)
Ordinarie medlem: 300 sek
Familjemedlem: 100 sek
Gåvomedlemskap: 250 sek

Betala in avgiften på FBKs pg-konto 79 73 23-3

Medlemsavgift 2017(boende utanför Sverige)
Ordinarie medlem: 340 sek
Familjemedlem: 100 sek
Gåvomedlemskap: 300 sek

Betala in avgiften på Nordea IBAN: SE8595000099604207973233 BIC: NDEASESS
(+50 sek om man ej använder IBAN)

Har du frågor angående medlemskapet läs mer här eller kontakta kassor@fbksverige.se.